– Neophodno je da svaka poruka sadrži ispravnu ključnu riječ na početku, inače SMS poruka ne može biti obrađenja. Davatelj usluga u ovom slučaju ne snosi nikakvu odgovornost.

Servis je namenjen isključivo punoletnim korisnicima! Korišćenjem servisa, korisnik potvrđuje da ima najmanje 18 godina, da je pročitao i razumeo uslove korišćenja i da ih u potpunosti i neuslovljeno prihvata.

 • Sa korisnicima SMS chata se dopisuju operateri koji nisu obavezni da otkrivaju svoje lične podatke, ne smeju pristati na ostvarivanje ličnih kontakata i mogu da koriste više različitih nadimaka u okviru SMS chata.
 • Korisnici servisa se obavezuju da će poštovati pravila korišćenja servisa po kojima se zabranjuje:

 • Svako kršenje autorskih prava ili bilo kojih prava definisanih Zakonom,
 • Svako širenje informacija i poruka koji krše bilo koje zakonske odredbe,
 • Pokušaji uznemiravanja ili vređanja putem SMS chata,
 • Javno publikovanje pristiglih SMS poruka,
 • Svaki pokušaj širenja rasne i verske netrpeljivosti.

Korisnici, kao i operateri, ni u kom slučaju nisu obavezni dati svoje lične podatke ili se tačno predstaviti.

Korisnici nisu obavezni odgovarati na SMS poruke pristigle tokom komunikacije, kao ni na poruke koje povremeno dobijaju od animatora. Poruke koje korisnici primaju se ne naplaćuju. Ne postoje nikakvi dodatni troškovi, plaćaju se samo poslate poruke.

Cijena poruke koju korisnik pošalje na broj 091 510 116 za sve mreže je 0.94KM sa PDV-om.

Slanjem SMS poruke, korisnik automatski daje saglasnost za prijem besplatnih poruka reklamnog karaktera od strane Pružaoca usluge.

Pružalac usluge i njegovi partneri nisu odgovorni za moguće greške nastale u sistemu ili na strani mobilnih operatera, kao i za sve tehničke probleme nastale korišćenjem servisa. Zahtevi pružaocu usluga za naknadu materijalne ili nematerijalne štete nastale korišćenjem ili nekorišćenjem ponuđenih informacija odnosno korišćenjem pogrešnih i nepotpunih informacija u osnovi su isključeni, ukoliko autor nije učinio dokazivo namernu ili grubo nemarnu grešku.

U slučaju da korisnik želi da se odjavi sa SMS chat servisa, potrebno je da nas kontaktira putem kontakt forme i pošalje broj telefona na koji ne želi više da dobija poruke, ili da pošalje u SMS poruci “STOP” na broj 091610103!

 

 

Pravila vrijede za korisnike usluga na site-u www.bosanke.net i svi korisnici koji se dopisuju preko našeg site-a su saglasni sa navedenim pravilima i uslovima kako slijede:

matorke

 1. Site www.bosanke.net je isključivo zabavnog karaktera i namijenjen osobama iz Bosne i Hercegovine starijim od 18 godina .
 2. Dječija pornografija je strogo zabranjena.
 3. Svako vrijeđanje korisnika site-a, matorki po vjerskoj, rasnoj, nacionalnoj, statusnoj ili nekoj sasvim drugoj osnovi će biti strogo sankcionisano, jer je isto zabranjeno.
 4. Site www.bosanke.net zadržava svako pravo da sa sajta odstrani sve one posjetioce i korisnike koji se ne pridržavaju navedenih pravila ponašanja i opštih običaja i uzansi koji vrijede u društvu.
 5. Javno publikovanje SMS poruka koje vam šalju druge osobe je strogo zabranjeno. Ovo također podrazumijeva i društevene mreže.
 6. Ključna riječ predstavlja ime registrovanog korisnika, odnosno riječ koju prvu upišete u vaš mobitel kada hoćete nekome da pošaljete SMS poruke.
 7. Servis za dopisivanje na www.bosanke.net je isključivo zabavnog karaktera i podaci koji se razmijenjuju između matorki i korisnika ne moraju uvijek biti tačni.
 8. Zabranjeno je širenje informacija i poruka koja krše autorska ili bilo koja druga prava trećih lica.
 9. Ovim putem obavještavamo korisnike da nisu obavezni davati svoje lične/osobne podatke.
 10. Korisnici, ni matorke nisu dužni da koriste uvijek isti identitet, ime i nadimak s toga site www.bosanke.net nije odgovoran za tačnost bilo koje informacije. Fotografije koje su postavljene predstavljaju vlasništvo osoba na fotografiji ili autora fotografije.
 11. Korisnik je odgovoran za sadržaj svih poruka koje šalje.
 12. Ukoliko to želi korisnik ima pravo i mogućnost prekinuti komunikaciju i korištenje usluge SMS chat u bilo koje vrijeme, tako što neće odgovoriti na primljenu prouku pristiglu s telefonskog broja 091 510 116.
 13. Site www.bosanke.net nije odgovoran za moguće greške u isporuci na strani opreatera mobilne telefonije na strani korisnika.
 14. www.bosanke.net zadržava pravo da promjeni sadržaj ili neko pravilo.
 15. Sajt www.bosanke.net ne snosi odgovornost za neispravno korištenje usluge dopisivanje putem broja sa uvećanom vrijednošću.
 16. Korisnik je obaviješten ovim putem da svaku primjedbu, sugestiju ili komentar može ostaviti putem forme za kontakt koja se nalazi na web stranici www.bosanke.net
Don`t copy text!